2014 m. birželio 20 d.

2014 m. birželio 20 d., penktadienis. Hbr 2,5-10


Ne angelams Jis pajungė ateities pasaulį, apie kurį kalbame. Beje, kažkas kažkur yra liudijęs:

Kas yra žmogus, kad jį atsimeni,
kas Žmogaus Sūnus, kad juo rūpiniesi?!
Padarei jį trumpam laikui mažesnį už angelus,
didybe ir garbe jį apvainikavai,
visa pajungei jo valdžiai.

Jeigu jau visa pajungė, tai nepaliko nieko, kas nebūtų Jam pajungta. Vis dėlto dabar mes dar nematome, jog visa Jam pajungta. Tačiau regime tą trumpam laikui padarytą mažesnį negu angelai, kad Dievo malone už kiekvieną Jis paragautų mirties – Jėzų, už mirties kentėjimus apvainikuotą didybe ir garbe. Tasai, kuriam ir iš kurio yra visata, norėjo daugybę savo vaikų nuvesti į garbę. Todėl Jam derėjo kentėjimais ištobulinti jų išganymo vadovą.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą