2014 m. birželio 10 d.

Dešimt Dievo įsakymų. I dr. M. Liuterio Mažojo Katekizmo (1529) dalis


Klausytis

Kaip kiekvienas šeimos tėvas turi tai paprastai išaiškinti savo šeimynai.
Pirmasis įsakymas
Aš esu Viešpats, tavo Dievas, neturėk kitų dievų šalia manęs.
Ką tai reiškia?
Mes turime visų labiausiai bijotis Dievo, Jį mylėti ir Juo pasitikėti.

Antrasis įsakymas
Netark savo Dievo vardo be reikalo.
Ką tai reiškia?
Mes turime Dievo bijotis ir Jį mylėti, kad Jo vardu nekeiktume, neprisiektume, neburtume, nemeluotume, neapgaudinėtume, bet Jo visais atvejais šauktumės, melstumės, Jį garbintume ir Jam dėkotume.

Trečiasis įsakymas
Atmink šventą dieną švęsti.
Ką tai reiškia?
Mes turime Dievo bijotis ir Jį mylėti, kad nepaniekintume pamokslo ir jo žodžio, bet jį laikytume šventu, noriai klausytume ir mokytumės.

Ketvirtasis įsakymas
Gerbk savo tėvą ir motiną, kad tau gerai sektųsi ir ilgai gyventumei žemėje.
Ką tai reiškia?
Mes turime Dievo bijotis ir Jį mylėti, kad savo gimdytojų ir vyresniųjų neniekintume nei įpykintume, bet juos gerbtume, jiems tarnautume, jų klausytume, juos mylėtume ir brangintume.

Penktasis įsakymas
Nežudyk.
Ką tai reiškia?
Mes turime Dievo bijotis ir Jį mylėti, kad savo artimo kūnui ir gyvybei nedarytume jokios žalos ir skriaudos, bet jam pagelbėtume ir patarnautume visuose kūno varguose.

Šeštasis įsakymas
Neperženk santuokos.
Ką tai reiškia?
Mes turime Dievo bijotis ir Jį mylėti, kad skaisčiai ir dorovingai žodžiais ir darbais gyventume ir kiekvienas savo žmoną ar vyrą mylėtume ir gerbtume.

Septintasis įsakymas
Nevok.
Ką tai reiškia?
Mes turime Dievo bijotis ir Jį mylėti, kad savo artimo pinigų nei turto nevogtume, nei netikra preke ar apgaule neišviliotume, bet jam padėtume turtą ir maistą išlaikyti ir apsaugoti.

Aštuntasis įsakymas
Neliudyk neteisiai prieš savo artimą.
Ką tai reiškia?
Mes turime Dievo bijotis ir Jį mylėti, kad savo artimo neapšmeižtume, neišduotume, neapkalbėtume, jo šlovės nesuterštume, bet turime jį užtarti, gera apie jį kalbėti ir gera jam linkėti.

Devintasis įsakymas
Negeisk savo artimo namų.
Ką tai reiškia?
Mes turime Dievo bijotis ir Jį mylėti, kad savo artimo palikimo arba namų netykotume užgrobti klasta ar pasisavinti tariama teise, bet stengtumės jam padėti juos išlaikyti.

Dešimtasis įsakymas
Negeisk savo artimo žmonos (vyro), tarno, tarnaitės, gyvulių ir nieko kito, kas jam priklauso.
Ką tai reiškia?
Mes turime Dievo bijotis ir Jį mylėti, kad savo artimo žmonos (vyro) ar jo šeimynos neviliotume, jo gyvulių nesisavintume, bet stengtumės, kad visa pasiliktų savo vietoje ir atliktų, kas pridera.

Ką Dievas sako apie visus šiuos įsakymus?
Jis sako taip:
Aš esu Viešpats, tavo Dievas, griežtas ir keršijąs Dievas, kuris baudžia vaikus iki trečios ir ketvirtos kartos už manęs nekenčiančių tėvų nuodėmes, bet pasigailiu iki tūkstantosios kartos tų, kurie mane myli ir vykdo mano įsakymus.
Ką tai reiškia?
Dievas grasina bausti visus, kurie peržengia šiuos įsakymus. Todėl turime bijotis Jo rūstybės ir nenusidėti šiems įsakymams. Bet Jis žada malonę ir visa gera tiems, kurie pildo Jo įsakymus. Todėl turime Jį mylėti, Juo pasitikėti ir mielai pildyti Jo įsakymus.

Krikščioniškos giesmės, 2007

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą