Follow by Email

2014 m. liepos 14 d.

2014 m. liepos 14 d., pirmadienis. Pat 14,21-34


Kas niekina savo artimą, tas nusideda,
o gera darantis vargšui būna laiminamas.
Argi neklysta darantys pikta?
Gerumo ir ištikimybės įgyja darantys gera.
Kiekvienas triūsas duoda naudos,
vien plepėjimas veda į skurdą.
Išmintingųjų vainikas – jų sumanumas,
o kvailųjų­ kvailumas.
Teisingas liudytojas išgelbsti gyvastį,
o kas liudija melus, tas skleidžia apgaulę.
Pagarbi VIEŠPATIES baimė yra tvirtovė,
Jo vaikų prieglauda.
Pagarbi VIEŠPATIES baimė – gyvenimo šaltinis,
kad žmogus galėtų išvengti mirtinų pinklių.
Karaliaus didybė – gausi tauta,
o valdovas be tautos – niekas.
Kas negreit supyksta, tas turi daug supratimo,
o kas ūmaus būdo, tas aukština kvailumą.
Ramus protas teikia kūnui gyvastį,
o pavydas pūdo kaulus.
Kas skriaudžia vargšą, tas įžeidžia jo Kūrėją,
o kas pasigaili beturčio, tas teikia Jam garbę.
Nedoras žmogus pražūva per savo nedorumą,
o teisusis saugus dėl savo dorumo.
Išmintis ilsisi protingo žmogaus širdyje,
bet kvailiesiems ji nepažįstama.
Teisumas išaukština tautą,
o nuodėmė pažemina.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą