Follow by Email

2014 m. liepos 4 d.

2014 m. liepos 4 d., penktadienis. Jn 6,37-46


Visi, kuriuos man duoda Tėvas,
ateis pas mane,
ir ateinančio pas mane
aš neatstumsiu,
nes aš nužengiau iš dangaus
vykdyti ne savo valios,
bet valios To, kuris mane siuntė.
O mano Siuntėjo valia reikalauja,
kad nepražudyčiau nė vieno,
kuriuos Jis man pavedė,
bet kad prikelčiau juos paskutiniąją dieną.
Tokia mano Tėvo valia,
kad kiekvienas, kuris regi Sūnų ir tiki Jį,
turėtų amžinąjį gyvenimą;
todėl aš jį prikelsiu
paskutiniąją dieną.“

Tada žydai ėmė murmėti, kad Jis pasakęs: „Aš duona, nužengusi iš dangaus.“ Jie sakė: „Argi Jis ne Jėzus, Juozapo sūnus?! Argi mes nepažįstame Jo tėvo ir motinos? Kaip Jis gali sakyti: ‘Aš esu nužengęs iš dangaus’?“ Jėzus jiems atsakė: „Liaukitės tarpusavyje murmėję!

Niekas negali ateiti pas mane,
jei mane pasiuntęs Tėvas
jo nepatraukia;
ir tą aš prikelsiu paskutiniąją dieną.
Pranašų parašyta:
Ir bus visi mokomi Dievo.
Kas išgirdo iš Tėvo ir pasimokė,
ateina pas mane.
Bet tai nereiškia,
jog kas nors būtų Tėvą regėjęs;
tiktai kuris iš Dievo yra,
tas Jį regėjo.“

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą