Follow by Email

2014 m. liepos 19 d.

2014 m. liepos 19 d., šeštadienis. Job 28,12-15.20-28


Bet iš kur ateina išmintis?
Kur slypi suvokimo galia?
Kaip žmogui rasti į ją kelią,
jei gyvųjų krašte jos nėra?
Bedugnė sako: „Čia jos nėra!“
Jūra sako: „Aš jos neturiu!“
Už auksą jos negalima nupirkti,
jos kainos sidabru negalima pasverti.

Tad iš kur ateina išmintis?
Kur supratimo buveinė?
Nuo visų gyvųjų akių ji uždengta,
nuo padangių paukščių ji paslėpta.
Prapultis ir Mirtis sako:
„Savo ausimis tik gandą apie ją tegirdėjome.“
Vien Dievas kelią į ją težino,
tik Jis težino jos buveinę.
Juk Jis mato žemės pakraščius
ir stebi visa po dangumi.
Kai Jis davė vėjams jėgą
ir padalijo vandenis pagal saiką,
kai davė lietui įstatus
ir nustatė kelią perkūnijai,
tada Jis matė ją ir jos vertę,
ištyrė ją ir davė jai vietą.
O žmogui Jis tarė: „Tikėk manimi,
pagarbi Viešpaties baimė yra išmintis,
o vengimas pikta – protas.“

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą