2017 m. balandžio 2 d.

Judica. 5 Gavėnios sekmadienis


Šiandien yra penktas Gavėnios sekmadienis - Judica: Išteisink mane, Dieve, pagal 43 psalmę


Liuteroniškoje tradicijoje tai – Kančios sekmadienis. Kai kuriose bažnyčiose, pavyzdžiui, nemažai Amerikos parapijų, nuo dabar iki Velykų negiedamos kai kurios liturgijos dalys (Gloria Patri ir kitos), uždengiamas krucifiksas – kryžius su Nukryžiuotuoju, kitos statulos, paveikslai. Kad primintų, kokiame laike esame, ir kad būtų kuo paprasčiau – panašiau į pirmuosius krikščionis.
Pasiruošimas Prisikėlimo šventei tęsis dar dvi ypatingo susikaupimo savaites.


Čia prie Jėzaus prieina Zebediejaus sūnūs Jokūbas ir Jonas ir kreipiasi: „Mokytojau, mes norime, kad padarytum, ko prašysime.“ Jis atsakė: „O ko norite, kad jums padaryčiau?“ Jie tarė: „Duok mums sėdėti vienam Tavo šlovės dešinėje, kitam – kairėje!“ Jėzus atsakė: „Patys nežinote, ko prašote. Ar galite gerti taurę, kurią aš gersiu, ir būti pakrikštyti krikštu, kuriuo aš būsiu krikštijamas?“ Jie sako: „Galime.“ Bet Jėzus jiems pasakė: „Beje, taurę, kurią aš gersiu, jūs gersite, ir krikštu, kuriuo aš būsiu pakrikštytas, jūs irgi būsite pakrikštyti. Tačiau ne mano reikalas duoti vietą savo dešinėje ar kairėje; tai bus tiems, kuriems paskirta.“ Tai išgirdę, dešimt kitų supyko ant Jokūbo ir Jono.

Pasišaukęs mokinius, Jėzus prabilo: „Jūs žinote, kad tie, kurie laikomi tautų valdovais, engia jas, ir jų didžiūnai rodo joms savo galią. Tarp jūsų yra ne taip! Kas norėtų tapti didžiausias iš jūsų, tebus jūsų tarnas, ir kas panorėtų būti pirmas tarp jūsų, tebus visų vergas. Juk ir Žmogaus Sūnus atėjo ne kad Jam tarnautų, bet pats tarnauti ir savo gyvybės atiduoti kaip išpirkos už daugelį.“

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą