Follow by Email

2014 m. spalio 30 d.

Krikščioniški klausimai ir atsakymai [apie Šventąją Vakarienę]. Dr. M. Liuterio Mažojo Katekizmo (1529) III priedas

 


Liuterio Katekizmas turi tris priedus. Trečiasis – tiems, kurie ruošiasi priimti Šventąją Vakarienę.

Po išpažinties ir po pamokymo apie dešimt Dievo įsakymų, Tikėjimo Išpažinimą, „Tėve mūsų“, Krikštą ir Šventąją Vakarienę kunigas arba kiekvienas pats sau gali užduoti tokius klausimus:

1) Ar tiki, kad esi nusidėjėlis? – Tikiu, kad esu nusidėjėlis.

2) Iš kur tai žinai? – Žinau iš Dešimties Dievo įsakymų, kurių nevykdžiau.

3) Ar gailiesi dėl savo nuodėmių? – Taip gailiuosi, kad esu nusidėjęs Dievo akyse.

4) Ko esi nusipelnęs dėl savo nuodėmių? – Esu nusipelnęs Jo rūstybės ir pasmerkimo, žemiškosios mirties ir amžinosios pražūties.

5) Ar nori būti išgelbėtas? – Noriu.

6) Kuo tu tiki? – Tikiu (į) Jėzų Kristų, savo Viešpatį.

7) Kas yra Kristus? – Jis yra Dievo Sūnus, tikrasis Dievas ir tikrasis žmogus.

8) Ką Kristus padarė dėl tavęs? – Jis dėl manęs numirė ir praliejo ant kryžiaus savo kraują mano nuodėmėms atleisti.

9) Iš kur tai žinai? – Iš Evangelijos žodžių ir iš Šventosios Vakarienės Įsteigimo žodžių.

10) Kokie yra Šventosios Vakarienės Įsteigimo žodžiai? Mūsų Viešpats Jėzus Kristus tą naktį, kurią buvo išduotas, paėmė duoną ir, sukalbėjęs padėkos maldą, laužė ir davė savo mokiniams, sakydamas: „Imkite ir valgykite, tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas. Tai darykite mano atminimui“. Tuo pačiu būdu po vakarienės Jis paėmė taurę, dėkojo ir davė jiems sakydamas: „Gerkite iš jos visi, nes tai yra mano kraujas, Naujojo Testamento kraujas, kuris už jus ir už daugelį išliejamas nuodėmių atleidimui. Tai darykite, kiek kartų gersite, mano atminimui“.

11) Ar tu tiki, kad šiuo Sakramentu tau duodamas tikrasis Kristaus kūnas ir kraujas? – Tikiu.

12) Kas tave skatina tuo tikėti? – Kristaus žodžiai: Imkite ir valgykite, tai yra mano kūnas ir Gerkite iš jos visi, nes tai yra mano kraujas.

13) Ką mes turime daryti valgydami Jo kūną bei gerdami Jo kraują ir tuo priimdami nuodėmių atleidimo užstatą? – Mes turime skelbti Kristaus mirtį ir prisiminti Jo žodžius: Tai darykite, kiek kartų gersite, mano atminimui.

14) Kodėl mums reikia atsiminti ir skelbti Kristaus mirtį? – Todėl, kad mokytumės tikėti, kad nė vienas sutvėrimas nebūtų galėjęs panaikinti mūsų nuodėmių, tiktai mūsų Viešpats Jėzus Kristus, tikrasis Dievas ir Žmogus, ir kad mokytumės laikyti mūsų nuodėmes sunkiomis ir didelėmis, o Jo malonę dar didesne.

15) Kas paskatino Kristų panaikinti mūsų nuodėmes? – Tai padarė didi Jo meilė savo Tėvui, meilė man ir kitiems nusidėjėliams, kaip parašyta: Kristus pamilo mus ir atidavė už mus save (Ef 5,2).

16) Kas tave skatina dažnai priimti Šventąją Vakarienę? – Tam mane skatina Atpirkėjo valia ir pažadas bei mano paties nuodėmės baimė.

17) Ką turi daryti žmogus, kuris nejaučia baimės, nei alkio, nei troškulio Šventajam Sakramentui? – Patikrink, ar esi kūnas ir kraujas ir ar tiki Dievo žodžiu, kuris skelbia: Aš žinau, kad manyje, tai yra mano kūne, negyvena gėris (Rom 7,18). Po to tu įsitikink, kad dar esi pasaulyje ir kad pasaulis yra pilnas nuodėmės, nes Dievo žodis sako: nes visa, kas pasaulyje, tai kūno geismas, akių geismas ir gyvenimo puikybė, o tai nėra iš Tėvo, bet iš pasaulio (1 Jn 2,16). Tavo pašonėje tikrai yra piktasis velnias, kuris savo melu ir piktumu tave gundo, kaip Biblijoje sakoma: Būkite blaivūs, budėkite! Jūsų priešas velnias kaip riaumojantis liūtas slankioja aplinkui, tykodamas ką praryti. Pasipriešinkite jam tvirtu tikėjimu, žinodami, kad tokius pat kentėjimus tenka iškęsti jūsų broliams visame pasaulyje. (1 Pt 5, 8-9)

Krikščioniškos giesmės, 2007

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą