Follow by Email

2014 m. spalio 31 d.

2014 m. spalio 31 d., penktadienis. Reformacijos šventė

Liuterio Biblija, 1534

Matydamas minias, Jėzus už kopė į kalną ir atsisėdo. Prie Jo prisiartino mokiniai. Atvėręs lūpas Jis mokė:
   "Palaiminti turintys vargdienio dvasią; jų yra dangaus karalystė.
   Palaiminti liūdintys; jie bus paguosti.
   Palaiminti romieji; jie paveldės žemę.
   Palaiminti alkstantys ir trokštantys teisumo;
   jie bus pasotinti.
   Palaiminti gailestingieji;
   jie susilauks gailestingumo.
   Palaiminti tyraširdžiai; jie regės Dievą.
   Palaiminti taikdariai;
   jie bus vadinami Dievo vaikais.
   Palaiminti persekiojami dėl teisumo;
   jų yra dangaus karalystė.
  Palaiminti jūs, kai dėl manęs esate niekinami ir persekiojami bei meluojant visaip šmeižiami. Būkite linksmi ir džiūgaukite, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje. Juk lygiai taip kadaise buvo persekiojami ir pranašai."

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą