Follow by Email

2014 m. spalio 7 d.

2014 m. spalio 7 d., antradienis. Oz 13,9-14


„Sunaikinsiu tave, Izraeli!
Kas tau gali padėti?
Kur gi tavo karalius?
Tegelbsti jis tave!


Kur visų tavo miestų valdovai,
apie kuriuos sakei:
‘Duok man karalių ir didžiūnus!’?
Daviau tau karalių savo įniršiu
ir atėmiau savo pykčiu.
Efraimo kaltė surišta į ryšulį,
jo nuodėmė padėta apsaugon.
Gimdyvę apima skausmai,
bet jis – neišmintingas sūnus,
nes laiku nenori eiti ten,
kur veržiasi kūdikiai.
Ar išpirksiu juos iš Šeolo galios,
ar atpirksiu juos iš mirties?
O mirtie, kur tavo rykštės!
O Šeole, kur tavo geluonis!
Nėra užuojautos mano akyse!“

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą