Follow by Email

2014 m. rugsėjo 15 d.

2014 m. rugsėjo 15 d., pirmadienis. Mt 12,1-8


Anuo metu šabo dieną Jėzus ėjo per javų lauką. Jo mokiniai buvo išalkę, tad ėmė skintis varpų ir valgyti.
Tai pamatę, fariziejai Jam sakė: „Žiūrėk, Tavo mokiniai daro, kas per šabą draudžiama.“ Jis atsakė: „Ar neskaitėte, ką darė Dovydas ir jo palydovai, būdami alkani? Kaip jie nuėjo į Dievo Namus ir valgė padėtinės duonos, nors nevalia buvo jos valgyti nei jam, nei jo palydovams, o vien tik kunigams. Arba gal neskaitėte Įstatyme, jog per šabą kunigai šventykloje pažeidžia šabo poilsį ir nenusikalsta? Bet sakau jums: čia daugiau negu šventykla! Jei būtumėte supratę, ką reiškia aš noriu gailestingumo, o ne aukos, nebūtumėte pasmerkę nekaltų.

Žmogaus Sūnus yra šabo Viešpats.“

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą