2014 m. rugsėjo 24 d.

2014 m. rugsėjo 24 d., trečiadienis. Fil 4,15-23


Jūs, filipiečiai, ir patys žinote: kai, pradėjęs skelbti Evangeliją, išvykau iš Makedonijos, jokia Bažnyčia neužmezgė su manimi davimo ir gavimo santykių, tik jūs vieni.
Jūs mano reikalams prisiuntėte aukų vieną ir kitą kartą į Tesaloniką. Aš netrokštu dovanos, bet noriu, kad jūsų naudai augtų vaisiai jūsų sąskaiton. O aš esu visko gavęs ir turiu per akis. Aš visiškai aprūpintas, per Epafroditą gavęs kvapią dovaną, Dievui priimtiną ir patinkamą auką. O mano Dievas iš savo turtų gausos Kristuje Jėzuje šlovingai patenkins visas jūsų reikmes. Mūsų Dievui ir Tėvui šlovė per amžių amžius! Amen.

Sveikinkite kiekvieną šventąjį Kristuje Jėzuje. Jus sveikina su manimi esantys broliai. Jus sveikina visi šventieji, ypač iš ciesoriaus šeimynos.

Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė tebūna su jūsų dvasia!

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą