Follow by Email

2014 m. rugsėjo 21 d.

2014 m. rugsėjo 21 d. 14 sekmadienis po Trejybės. Šv. Matas, apaštalas ir evangelistas. Mt 9,9-13


Iškeliaudamas iš ten, Jėzus pamatė muitinėje sėdintį žmogų, vardu Matą, ir tarė jam: „Sek paskui mane!“ Šis atsikėlė ir nuėjo paskui Jį. Kai Jis Mato namuose sėdosi prie stalo,
ten susirinko daug muitininkų bei nusidėjėlių, kurie susėdo šalia Jėzaus ir Jo mokinių. Fariziejai, tai išvydę, prikišo Jo mokiniams: „Kodėl jūsų Mokytojas valgo su muitininkais ir nusidėjėliais?“ Šitai girdėdamas, Jėzus atsiliepė: „Ne sveikiesiems reikia gydytojo, o ligoniams. Eikite ir pasimokykite, ką reiškia žodžiai: Aš noriu gailestingumo, o ne aukos. Aš ir atėjau šaukti ne teisiųjų, bet nusidėjėlių.“

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą