2014 m. rugsėjo 23 d.

2014 m. rugsėjo 23 d., antradienis. Joz 4,1-7


Visai tautai perėjus per Jordaną, VIEŠPATS tarė Jozuei: „Išrink iš žmonių dvylika vyrų, po vieną iš kiekvienos giminės, ir paliepk jiems:
‘Paimkite iš tos vietos Jordano vagoje, ant kurios stovėjo kunigų kojos, dvylika akmenų. Neškitės juos ir padėkite toje vietoje, kur šiąnakt nakvosite.’“

Jozuė pasišaukė iš izraelitų dvylika vyrų, kuriuos buvo paskyręs, po vieną iš kiekvienos giminės. Jiems Jozuė tarė: „Prieikite prie VIEŠPATIES, savo Dievo, Skrynios Jordano vagos viduryje ir užsikelkite kiekvienas ant peties po akmenį pagal izraelitų giminių skaičių. Tai bus jūsų ženklas. Kai jūsų vaikai ateityje klaus: ‘Ką reiškia tie akmenys?’ – jūs papasakosite jiems: ‘Jordano vandenys sustojo priešais VIEŠPATIES Sandoros Skrynią. Jai pereinant Jordaną, sustojo Jordano vandenys.’ Taigi šie akmenys bus amžinas paminklas izraelitams.“

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą