Follow by Email

2014 m. rugpjūčio 4 d.

2014 m. rugpjūčio 4 d., pirmadienis. Jn 6,47-56


„Iš tiesų, iš tiesų sakau jums:
kas tiki, tas turi amžinąjį gyvenimą.
Aš esu gyvybės duona.
Jūsų tėvai dykumoje valgė maną ir mirė.
O štai ši duona
yra nužengusi iš dangaus,
kad, kas ją valgys, nemirtų.
Aš esu gyvoji duona,
nužengusi iš dangaus.
Kas valgys šią duoną,
gyvens per amžius.
Duona, kurią aš duosiu,
yra mano kūnas už pasaulio gyvybę.“
Tuomet žydai ėmė tarp savęs ginčytis ir klausinėti: „Kaip Jis gali mums duoti valgyti savo kūną?!“ O Jėzus jiems kalbėjo:
„Iš tiesų, iš tiesų sakau jums:
jei nevalgysite Žmogaus Sūnaus kūno
ir negersite Jo kraujo,
neturėsite savyje gyvybės!
Kas valgo mano kūną
ir geria mano kraują,
tas turi amžinąjį gyvenimą,
ir aš jį prikelsiu
paskutiniąją dieną.
Mano kūnas tikrai yra valgis,
ir mano kraujas tikrai yra gėrimas.
Kas valgo mano kūną
ir geria mano kraują,
tas pasilieka manyje, ir aš jame.“

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą